Galaziņojums un tā izvertējums Drukāt E-pasts

Komisijai pabeidzot savu darbību, saskaņā ar Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likuma 13. pantu, ir jāsagatavo galaziņojums, kurā atspoguļo ziņas par komisiju, komisijas konstatētos faktus un to novērtējumu, kā arī priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi, kuri pilnībā vai daļēji nepiekrīt galaziņojumam, var tam rakstveidā pievienot  savas atsevišķās domas.

2015. gada 27. oktobra sēdē, klātesot visiem komisijas locekļiem, tika apstiprināts komisijas galaziņojums, kurš tika nolasīts Saeimas sēdē 2015. gada 5. novembrī. Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likuma 14. panta  trešā daļa uzliek komisijai par pienākumu rakstiski informēt par galaziņojuma priekšlikumu ieviešanu kompetentās institūcijas, kurām ir jāvērtē priekšlikumu lietderība.

Komisijas pilnvaras izbeidzās 2015. gada 13. novembrī.


Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojuma publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšnas komisijas galaziņojums (PDF).

Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojums (word).


Komisijas 13.11.2015. vēstule Saeimas Prezidijam

Komisijas 13.11.2015. vēstule Ministru kabinetam

Komisijas 13.11.2015. vēstule Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

Komisijas 13.11.2015. vēstule Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

Komisijas 13.11.2015. vēstule Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisijai.

Komisijas 13.11.2015. vēstule Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.

Komisijas 13.11.2015. vēstule Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.

Komisijas 13.11.2015. vēstule Saeimas Juridiskajai komisijai.

Komisijas 12.11.2015. vēstule Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības  komisijai.


Galaziņojuma izvērtējums

Lai pārliecinātos, ka galaziņojuma priekšlikumu adresāti patiešām ievēro Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likuma 16. panta otro daļu, kas uzliek par pienākumu izvērtēt galaziņojumā ietvertos priekšlikumus, bijušais komisijas priekšsēdētājs, Saeimas deputāts Ringolds Balodis pusgadu pēc komisijas darbības beigām ir nosūtījis visām par galaziņojuma priekšlikumu ieviešanu atbildīgajām institūcijām lūgumus sniegt informāciju par paveikto pēc komisijas galaziņojuma apstiprināšanas.


Seimas deputāta R. Baloža 05.05.2016. vēstule Saeimas Prezidijam

Atbildes vēstule.


Saeimas deputāta R. Baloža 19.05.2016. vēstule Ministru  kabinetam

Atbildes vēstule.


Saeimas deputāta R. Baloža 19.05.2016. vēstule Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

Saeimas deputāta R. Baloža 06.07.2016. vēstule (atkārtota) Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

Atbildes vēstule.


Saeimas deputāta R. Baloža 19.05.2016. vēstule Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

Atbildes vēstule.


Saeimas deputāta R. Baloža 19.05.2016. vēstule Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisijai.

Atbildes vēstule


Saeimas deputāta R. Baloža 19.05.2016. vēstule Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.

Atbildes vēstule.


Saeimas deputāta R. Baloža 19.05.2016. vēstule Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.

Saeimas deputāta R. Baloža 06.07.2016. vēstule (atkārtota) Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.

Atbildes vēstule.

 

Saeimas deputāta R. Baloža 19.05.2016. vēstule Saeimas Juridiskajai komisijai.

Atbildes vēstule.


Saeimas deputāta R. Baloža 19.05.2016. vēstule Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības  komisijai.

Atbildes vēstule.


Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumu ir vērtējušas ne tikai par priekšlikumu ieviešanu atbildīgās institūcijas, bet arī Latvijas Būvniecības padome un Valsts kontrole.


Latvijas Būvniecības padome

Latvijas Būvniecības padome savā 07.12.2015. sēdē izskatīja jautājumu par Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumu. Ar 19 balsīm "par" un vienam padomes loceklim atturoties tika pieņemts lēmums atbalstīt komisijas galaziņojumu un par to informēt Ministru kabinetu.


Valsts kontrole

Valsts kontrole savā 2016. gada revīzijas ziņojumā "Vai valstī īstenotie ugunsdrošības pasākumi ir pietiekami?" ir atsaukusies uz 26.01.2016. MK sēdē izskatīto   Informatīvo ziņojumu "Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojumā ministrijām noteikto uzdevumu izvērtējumu".


 


 

 


Informatīvo ziņojumu "Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojumā ministrijām noteikto uzdevumu izvērtējumu".

 

Personu datu apstrāde