Par civilo aizsardzību un valsts rīcību ārkārtējās situācijās Drukāt E-pasts

 

Sarakste ar Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošām valsts pārvaldes iestādēm

Komisijas 25.02.2015. vēstule Valsts policijai

Komisijas 10.03.2015. vēstule Iekšlietu ministrijai

Iekšlietu ministrijas 18.03.2015. atbildes vēstule

Iekšlietu ministrijas 14.04.2015. atbildes vēstule

Iekšlietu ministrijas 12.08.2015. vēstule

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 24.04.2015. atbildes vēstule

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 10.08.2015. vēstule

Valsts policijas 09.06.2015. atbildes vēstule

 

Sarakste ar Veselības ministriju un tās padotībā esošām valsts pārvaldes iestādēm

Komisijas 16.04.2015. vēstule Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra 12.05.2015. atbildes vēstule

Komisijas 21.04.2015. vēstule Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 24.04.2015. atbildes vēstule

Komisijas 29.04.2015. vēstule Veselības ministram

Veselības ministra 21.05.2015. atbildes vēstule

Komisijas 08.05.2015. vēstule Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 20.05.2015. atbildes vēstule

Komisijas 27.04.2015. vēstule VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centram"

VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra" 19.05.2015. atbildes vēstule

Komisijas 27.04.2015. vēstule SIA "RSU Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas klīnikai"

SIA "RSU Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas klīnikas" 19.05.2015. atbildes vēstule

Komisijas 29.04.2015. vēstule Krīžu un konsultāciju centram "Skalbes"

Krīžu un konsultāciju centra "Skalbes" 07.07.2015. atbildes vēstule

Krīžu un konsultāciju centra "Skalbes" 17.07.2015. atbildes vēstule

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 24.07.2015. atbildes vēstule

 

Personu datu apstrāde