Apliecinājums Drukāt E-pasts

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa  169.pantu, komisijai ir tiesības savā darbā piesaistīt gan pastāvīgus, gan atsevišķiem gadījumiem. Šiem lietpratējiem - ekspertiem komisijā ir dotas padomdevēja tiesības. Balstoties uz Zolitūdes parlamentārās izmeklēšanas komisijas prezidija 22.12.2014. sēdē nolemto,  komisija vērsās pie vairākām institūcijām ar lūgumu deleģēt pastāvīgu pārstāvi komisijas darbam. Vienbalsīgi tika izvirzīts nosacījums, ka ikvienam komisijas darbā iesaistītajam ekspertam, pirms sēdes ir jāparaksta apliecinājums, ka ir iepazinies ar Parlamentārās izmeklēšana komisiju likuma 11.pantā noteikto.

Apliecinājuma paraugs

 

Personu datu apstrāde