Balsojums par galaziņojuma apstiprināšanu notiks 27.10.2015. Drukāt E-pasts
Otrdiena, 20 oktobris 2015

Saskaņā ar Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likuma 13. panta pirmo daļu, izmeklēšanas komisija, pabeidzot savu darbību, sagatavo galaziņojumu. Komisijas 2015. gada 21. septembra sēdē, tika pabeigta galaziņojuma izskatīšana otrajā lasījumā, un 2015. gada 5. oktobrī komisijas mājaslapas  sadaļā “Komisijas galaziņojums” tika publicēta galaziņojuma otrā lasījuma redakcija.

Pieturoties pie 2015. gada 14. septembra komisijas sēdē lemtā, galaziņojuma izskatīšanai tiek piemērota analoģija ar likumprojektu izskatīšanu, līdz ar to, lai galaziņojums tiktu pieņemts, tas ir jāizskata trešajā, galīgajā lasījumā. Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likums nosaka, ka galaziņojums tiek pieņemts ar komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu – galaziņojuma apstiprināšanai nepieciešams vismaz septiņu komisijas locekļu atbalsts, neatkarīgi no klātesošo komisijas locekļu skaita.

Sēde, kurā tiks balsots par galaziņojuma apstiprināšanu notiks  27.10.2015., Saeimas Sarkanajā zālē, plkst. 15.00.   Ar sēdes darba kārtību var iepazīties šeit.

 

Personu datu apstrāde